District Competitiveness Index - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện


My powerpoint presentation on the District Competitiveness Index (DCI - Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp huyện) in Lao Cai city, June 2015:Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP