Chỉ số cấp phép xây dựng của Việt Nam - Doing Business 2015

Doing Business 2015 - Dealing with construction permits in Vietnam, below is my presentation:


Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP