FTA và BIT của Việt Nam


Các Thỏa thuận Thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia hoặc đang đàm phán ký kết (tính tới thời điểm 31/05/2015)

 
Các Hiệp định Đầu tư song phương (BIT) mà Việt Nam đã ký kết (tính tới thời điểm 30/04/2015)

 
(Click vào hình để xem rõ hơn)
 
Nguồn: Economica Vietnam; truongductrong.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP