Kỷ yếu diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2015

Gửi các bạn quan tâm tài liệu Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân năm 2015:

Tài liệu là tập hợp các bài viết, đánh giá của nhiều nhà nghiên cứu kinh tế và chính sách công có uy tín tại Việt Nam. Link tải về: Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2015

Mục lụcPHẦN 1

ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2014 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH NĂM 2015

KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2014: TỔNG QUAN VĨ MÔ

PGS.TS. Trần Đình Thiên và các cộng sự - Viện Kinh tế Việt Nam


TÌNH HÌNH KINH TẾ QUÍ I/ 2015 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XỬ LÝ CHO 9 THÁNG CÒN LẠI

TS. Lê Đình Ân - Nguyên Giám Đốc Trung tâm thông tin và dự báo KT-XH Quốc gia

KINH TẾ VĨ MÔ 2014: ỔN ĐỊNH VỀ LƯỢNG, TRÌ TRỆ VỀ CHẤT, CHƯA RÕ TƯƠNG LAI
TS. Lê Việt Đức

KINH TẾ VIỆT NAM: GIẢI PHÁP “VƯỢT ĐÁY” VÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
PGS.TS Nguyễn Chí Hải - Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM)

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2014
TS. Trần Văn, Phó Chủ nhiệm - Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2014 VÀ MỘT SỐ GỢI Ý CHO NĂM 2015
TS. Hà Huy Tuấn - Phó Chủ tịch UBGSTC Quốc gia

CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN, KẾT QUẢ, VẤN ĐỀ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
TS.Trần Tiến Cường

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 2011-2015: ĐIỀU CHỈNH ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
TS. Vũ Như Thăng - Viện trưởng, Viện CL&CSTC

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY

TS. Nguyễn Lâm Thành
TS. Nguyễn Anh Phong

THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM – THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC
TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội

VẤN ĐỀ THẤT NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM:  HIỆN TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG
PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Viện Khoa học lao động và xã hội


PHẦN 2

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: BIẾN LỜI NÓI THÀNH HÀNH ĐỘNG


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU “ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ THÁO BỎ NÚT THẮT THỂ CHẾ ĐỂ  CHUYỂN MẠNH NỀN KINH TẾ NƯỚC TA SANG KINH TẾ  THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ, HIỆN ĐẠI ”
TS. Nguyễn Đình Cung

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THAM NHŨNG VÀ CHI PHÍ PHI CHÍNH THỨC
TS. Lê Đăng Doanh

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH CÔNG
TS.Trần Du Lịch

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA
PGS.TS. Dương Đăng Huệ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Kinh tế - Dân sự, Bộ Tư pháp

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
PGS TS Bùi Tất Thắng - Viện Chiến lược phát triển

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH VIỆT NAM QUA GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC CUỘC ĐIỀU TRA CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH
Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế, Giám đốc Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH - GÓC NHÌN TỪ KHU VỰC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM –
TS Phạm Ngọc Long - Ủy viên BCH Hiệp Hội DNNVV Việt Nam; Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị DNNVV;

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TIẾP CẬN NGUỒN LỰC VÀ THỊ TRƯỜNG
TS. Lê Hồng Nhật - Trường Kinh Tế - Luật, ĐHQG HCM
PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Trường Kinh Tế - Luật, ĐHQG HCM

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH: GIẢI PHÁP CỤ THỂ, QUYẾT LIỆT TRONG KHÂU THỰC HIỆN
PGS.TS. Ngô Trí Long

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG & KHUYẾN NGHỊ
TS. Phạm Huy Hùng - Ủy viên Ủy ban kinh tế

NHẬN DIỆN NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ BẤT CẬP TRONG CẢI CÁCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM
TS.Nguyễn Minh Phong - Báo Nhân Dân
Nguyễn Trần Minh Trí - Viện Kinh tế &chính trị thế giới

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÔNG NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ DOANH TẠI VIỆT NAM
PGS. TS Nguyễn Văn Trình - Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM

THỰC HIỆN CUỘC CÁCH MẠNG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH TẠI VIỆT NAM, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2 TRIỆU DOANH NGHIỆP KINH DOANH CÓ HIỆU QUẢ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025
CEO.Đặng Đức Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Nhà Kinh tế (VEC); Ủy viên Ban chấp hành phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ QUY TRÌNH LẬP QUY TẠI VIỆT NAM
Phan Vinh Quang

CHẤT KỸ TRỊ TRONG QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC VỚI MỤC TIÊU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
Vũ Hoài Bắc - Chủ tịch Công ty tư vấn GHC

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHÂU ÂU
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam

ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH TẠI VIỆT NAM
Atsusuke KAWADA - Trưởng đại diện văn phòng JETRO Hà Nội; Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP