Tuyển nghiên cứu viên

Economica Vietnam tuyển dụng 1 vị trí nghiên cứu viên kiêm điều phối viên dự án.


Chi tiết thông tin tuyển dụng có thể xem trực tiếp tại link: http://www.vietnamworks.com/researcher-cum-project-coordinator-503705-jd

Hạn cuối nhận hồ sơ ứng tuyển: 30/09/2014

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP