Số liệu thống kê - Niên giám thống kê các tỉnh thành

Nhặt nhạnh, tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau về số liệu thống kê một số địa phương trên cả nước.
Lưu ý: Số liệu nhìn chung là các số liệu cũ, của nhiều năm trước đây nhưng vẫn có ý nghĩa trong thống kê và làm nghiên cứu.

Link tải về:

Số liệu thống kê các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (2000 - 2010): LINK
(password giải nén: truongductrong.blogspot.com)

Niên giám thống kê các tỉnh năm 2007: LINK

Niên giám thống kê Việt Nam (1999-2001): LINK, năm 1996: LINK
----
Nhân tiện, post ảnh buổi sáng tinh mơ cho tâm hồn thư thái...


Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP