Từ vô cùng bé tới vô cùng lớn

Hôm nay mình vô tình tìm được một infographic rất hay trên Visually. Infographic này cung cấp cho bạn những hình dung về kích thước của vạn vật trong vũ trụ. Một infographic rất tuyệt vời, đặc biệt thú vị với những ai thích tìm hiểu về khoa học.  Để tự mình khám phá, các bạn kéo thanh trượt màu xanh về phía bên trái hoặc phải.

The Scale of the Universe
Explore more infographics like this one on the web's largest information design community - Visually.

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP