Môi trường kinh doanh, đầu tư khu vực Trung du - Miền núi phía Bắc

Báo cáo "Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư khu vực Trung du - Miền núi phía Bắc"  được xây dựng trong năm 2013 nhằm mục đích đóng góp vào việc thúc đẩy các chính quyền địa phương nỗ lực cải thiện năng lực điều hành kinh tế và hỗ trợ việc xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp tại các tỉnh TD&MNPB.

Kết quả nghiên cứu hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của các lãnh đạo và cán bộ, các sở ngành về tầm quan trọng của khu vực tư nhân trong việc phát triển kinh tế địa phương và toàn vùng. Mục tiêu này nếu đạt được sẽ góp phần thúc đẩy và củng cố những cam kết của các chính quyền địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp.

Để tải báo cáo: Nhấn Like và gửi tin nhắn tại Fanpage Economica Vietnam

Hỗ trợ hiệu quả cho các chính quyền tỉnh thông qua việc gợi ý các giải pháp cụ thể nâng cao năng lực cạnh tranh cũng là yếu tố quan trọng mà nghiên cứu hướng đến. Mục tiêu này được thực hiện thông qua việc tìm ra và thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế địa phương giữa các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.


Bên cạnh đó, các phân tích và giải pháp nêu ra được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp địa phương trong đối thoại công tư vì sự phát triển của kinh tế xã hội địa phương. Các hiệp hội được kỳ vọng sẽ trở thành “cầu nối” giữa cơ quan chính quyền với doanh nghiệp trong việc thảo luận và phổ biến chính sách.

Với việc nghiên cứu chỉ số PCI của 14 tỉnh miền núi phía Bắc, mục tiêu xuyên suốt của báo cáo cũng nhằm củng cố và tăng cường mối liên kết vùng giữa các tỉnh trong khu vực. Sự liên kết vùng thành công sẽ tạo nên sức mạnh đáng kể cho cả Vùng TD&MNPB trong quá trình phát triển kinh tế.

Quỹ Friedric Naumann là tổ chức tài trợ cho việc nghiên cứu và xuất bản báo cáo. Báo cáo được hoàn thành với sự tham gia của VCCI và Economica Vietnam.

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP