Bắt kịp Thái Lan: 10 năm tới, hoặc không bao giờ…

"Việt Nam có thể bắt kịp Thái Lan 10 năm tới, hoặc không bao giờ...", đó là nhận định của GS. Keinichi Ohno - một nhà nghiên cứu đã có gần 18 năm tham gia tư vấn chính sách kinh tế cho Việt Nam. (http://bit.ly/13OAP8b).

Có thể ai đó cho rằng GS. Keinichi Ohno hơi bi quan nếu nhìn vào so sánh giữa Việt Nam và Thái Lan trong xếp hạng Chỉ số Thịnh vượng Quốc gia 2012 của Legatum Institute: Việt Nam thậm chí còn "thịnh vượng" hơn Thái Lan (với thứ bậc 53 so với 56). Tuy nhiên, Việt Nam hơn điểm Thái Lan lại nhờ vào những chỉ số cảm tính như "An toàn & An ninh" hay "Sự tự do cá nhân", mà nói tới ai cũng biết người Việt Nam thường "lạc quan" và "hạnh phúc" thế nào so với các đất nước khác trên thế giới.

  
Với nền kinh tế kém phát triển hơn Thái Lan, môi trường doanh nghiệp chưa như kỳ vọng, thủ tục hành chính công còn cồng kềnh và nhất là giáo dục và y tế luôn thua sút so với nước bạn láng giềng trong khu vực, việc Việt Nam còn nhiều việc phải làm nếu muốn bắt kịp Thái Lan trong 10 năm nữa.


So sánh Việt Nam với Thái Lan về xếp hạng Chỉ số Thịnh vượng toàn cầu

The 2012 Legatum Prosperity Index


Việt Nam đang bước vào thời kỳ dân số vàng, đó là một thời cơ không thể tốt hơn để đưa kinh tế đi lên nếu các nhà hoạch định chính sách có tầm nhìn và biết "khai thác" một cách hiệu quả.

10 năm nữa hoặc không bao giờ, đã tới lúc "sự thịnh vượng" của Việt Nam không thể mãi "náu mình" trong những danh hiệu "ảo tưởng" của một quốc gia hạnh phúc nhất nhì thế giới...

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP