Pepper Vietnam fact sheet

Số liệu ngành hồ tiêu Việt Nam

Một số dữ liệu cơ bản về ngành hồ tiêu Việt Nam: sản xuất, tiêu thụ, xuất nhập khẩu và giá hồ tiêu.
Các bạn có thể download về từ đây: PEPPER VIETNAM

Giá hạt tiêu thế giới quay đầu giảm mạnh

Số liệu được thu thập, chọn lọc và tính toán từ nhiều nguồn đáng tin cậy, tác giả không chịu trách nhiệm về độ chính xác nếu số liệu được trích dẫn. Nhớ ghi rõ nguồn chia sẻ :D

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP