Useful skills for Students

Dưới đây là những đường Link dẫn tới một vài bài viết hữu ích liên quan đến một số kỹ năng làm nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
Cảm ơn các tác giả (GS. Nguyễn Văn Tuấn và TS. Lê Hồng Giang) đã chia sẻ những kỹ năng quý giá này:
---
Chiến lược viết bài báo khoa học rõ ràng: Link (1), (2), (3)
Cách trình bày tốt trong hội nghị: Link
Kỹ năng tìm dữ liệu Kinh tế: Link

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP