Marx vẫn sai lầm?

Một bài viết có ích cho những sinh viên đã và đang theo học môn "Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Marx-Lenin".
Bài viết đề cập đến tư tưởng về Kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa của Marx: LINK.

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP