Eurozone Problems

Kinh tế gia Paul Krugman vừa có một bài quan trọng đề cập đến cuộc khủng hoảng tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone Crisis) với một số phân tích sơ lược. Đọc bài viết tại Link dưới:


Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP