Apple, the U.S vs China

Câu chuyện về nơi sản xuất iPhone. Vì sao Apple chọn Trung Quốc? LINK 1 và LINK 2.
Bài liên quan trên blog của TS. Lê Hồng Giang tại đây.
Bài khác liên quan đến Supply Chain: LINK 3 ; LINK 4

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP