Ngành nghề sẽ biến thể sau cơn bão

TS. Alan Phan có những bài viết rất hay.
Đây là một bài như vậy: Ngành nghề sẽ biến thể sau cơn bão
Chờ xem những dự đoán của TS sẽ đúng bao nhiêu % :)

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP