Tấn công tiền tệ


Đã có những lo ngại về một cuộc tấn công tiền tệ tại Việt Nam.
Cuộc tấn công giả định này sẽ bắt đầu từ thị trường vàng, sau đó là thị trường ngoại tệ?


Nguy cơ tấn công tiền tệ qua thị trường vàng

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP