An interesting video: Advice for college Freshmen

Lời khuyên cho sinh viên năm đầu của ĐH Princeton nhưng cũng rất bổ ích và thiết thực cho tất cả các sinh viên năm thứ nhất khác. Hãy thử xem sinh viên nước ngoài học tập tại Đại học ra sao nhé!Enjoy it! Do more, see more!

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP