Kỹ năng thiết kế Powerpoint và thuyết trình tại hội thảo khoa học


Loanh quanh một vòng qua một số website và blog cuối cùng cũng tìm thấy cái mà mình cần.

Đây là những bài viết về kỹ năng thuyết trình của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, viết trên website riêng của giáo sư. Kỹ năng được cung cấp hay và rất hữu ích, các bạn có thể xem để tham khảo:

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP