Tại sao Ngân hàng Nhà nước do dự mua Dollar

Đọc bài này trên blog của TS. Lê Hồng Giang để hiểu vấn đề phức tạp trong việc điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam hiện nay.
Xem chi tiết.

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP