Nhật Bản - Đau thương và kiêu hãnh

Giữa những đau thương của thảm họa, người dân Nhật Bản đang đứng lên với sự đoàn kết và bình tĩnh đến lạ kỳ. Thảm họa rồi sẽ qua đi nhưng những giá trị nhân văn, truyền thống văn hóa và bản lĩnh Nhật sẽ còn mãi mãi. Hơn lúc nào hết, thế giới đang hướng về Nhật Bản cả với những tiếc thương và niềm cảm phục chân thành. Giữa đau thương, nước Nhật Bản vẫn đang vươn lên, đầy kiêu hãnh trước thế giới!
Cùng nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đất nước và người dân Nhật Bản!Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP