Hai bài viết đáng chú ý về nợ nước ngoài của Việt Nam

Ngày 9/3/2011, trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn có đăng một bài viết của TS. Vũ Thành Tự Anh về vấn đề nợ nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước, đây là một vấn đề rất mang tính thời sự của nền kinh tế Việt Nam rong thời gian gần đây. Trên blog của bác Nguyễn Văn Tuấn ngay sau đó đã có một bài tương tự nhưng với nội dung "xét lại" những vấn đề mà TS. Tự Anh đã viết. Hai bài viết đều rất đáng chú ý, các bạn có thể tham khảo thêm nội dung ở đây.

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP